hope@ksl-global.cominfo@ksl-display.com
400-609-0918+86075763505399

QC

مواد : ما همیشه در خرید مواد اولیه با کیفیت اصرار دارند. فوق العاده شیشه ای شفاف خو، E1 ام دی اف، چرم پایان بالا، سنگ مرمر طبیعی و 304 لکه ضد زنگ ضروری است.

ماده

  درمان سطحی : سطح باید به اندازه کافی براق باشد. رنگ نمونه باید همان را به عنوان کارت رنگ.

درمان سطحی

فناوری : مجمع باید نقاشی را دنبال شود. اندازه دقیق و ساختار مناسب مورد نیاز است. طرز کار بسیار عالی استاندارد تولید ما است.

فناوری

بسته بندی : آیا تمیز کردن قبل از بسته بندی. پوشش محصول با 3T مروارید پنبه در مرحله اول، و سپس آن را بسته بندی با سفارشی اندازه جعبه تخته سه لا.

 

بسته

در حال بارگذاری : اطلاعات به دقت بررسی کنید، از جمله راننده، گواهینامه، تعداد حمل و نقل و تعداد قفل. ما حمل و نقل پس از تایید تمام اطلاعات ترتیب.

بارگذاری